Jděte i vy na mou vinici

23 Zář

Pastorační rady mohou a mají být zřizovány jen za tím účelem, aby jejich činnost podporovala a vedla k účinné evangelizaci společnosti, duchovnímu oživení a povznesení farností a tím sloužila k větší slávě Boží. Pastorační rada spolupracuje s farářem při vytváření … Číst více »

aktuality od 24.9. do 1.10.2023

23 Zář

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 24. 9. do 1. 10. 2023 NE: – 25. v liturgickém mezidobí – 9:15 – Za Hedviku a Stanislava Plašilovy, Marii a Františka Vaňkovy a celou přízeň – 11:00 Poutní mše svatá v Blízkově. 14:00 svátostné požehnání. PO: … Číst více »

Pastýřský list o. biskupa Pavla

17 Zář

PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPA PAVLA O MILOSRDENSTVÍ A SPOLEČENSTVÍ Milí přátelé,v evangeliu se apoštol Petr ptá Krista, kolikrát má odpustit. Ježíš mu říká, že odpuštění nelze vyčíslit. Bůh je na jednu stranu nekonečně milosrdný, současně je ale jeho jednání propojeno s … Číst více »

aktuality od 17.9. do 24.9.2023

17 Zář

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 17. 9. do 24. 9. 2023 NE: – 24. v liturgickém mezidobí – 9:15 – Za P. Františka Hrůzu, živou a zemřelou rodinu Chlubnovu a Rosovu. PO: – 7:00 Za rodiče Moravovy, dvoje rodiče a duše v … Číst více »

aktuality od 10.9. do 17.9.2023

9 Zář

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 10. 9. do 17. 9. 2023 NE: – 23. v liturgickém mezidobí 9:15 Za rodiče Štočkovy a syna, rodiče Sedlákovy a dceru, manžele Novotných a zetě Jaroslava – 11:00 Poutní slavnost v Dědkově. 18:00 Modlitba chval a díků. … Číst více »

aktuality od 3.9. do 10.9.2023

2 Zář

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 3. 9. do 10. 9. 2023 NE: – 22. neděle v mezidobí – 7:45 Za farnost – 9:15 Na poděkování za dožití požehnaného věku. Na poděkování za 30 roků činnosti Kolpingovy rodiny Měřín a za její členy … Číst více »

Ty jsi Petr, skála. A ty?

26 Srp

Petr v dnešním evangeliu vyznal: „Ty jsi Mesiáš, syn Boha živého.“ Petr je v Ježíšových očích blahoslavený, protože má správné poznání Ježíše. On je Spasitel, Vykupitel, bránou do života věčného. Petrovi dává Ježíš klíče od nebeského království – tedy svěřuje … Číst více »

aktuality od 27.8. do 3.9.2023

26 Srp

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 27. 8. do 3. 9. 2023  NE: – 21. neděle v mezidobí – 7:45 Za farnost – 9:15 Za Pavla Mejzlíka a rodiče. PO: – Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve – 7:00 Za Václava Ekslera, … Číst více »

aktuality od 20.8. do 27.8.2023

20 Srp

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 20. 8. do 27. 8. 2023 NE: – 20. neděle v mezidobí – 7:45 Za Růženu a Ludvíka Pokorných, 2 syny, dceru a duše v očistci – 9:15 Za farnost. PO: – Památka sv. Pia X, papeže – … Číst více »

aktuality od 13.8. do 20.8.2023

13 Srp

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 13. 8. do 20. 8. 2023 NE: – 19. neděle v mezidobí – 7:45 Za rodiče Hladíkovy, syny Josefa, Václava, manželku Jarmilu, Františka, vnuky Dalibora, Renatku, Lukáše, manžele Mrázovy, živé a zemřelé příbuzné PO: – Památka sv. … Číst více »